Szanowni Państwo,

W dniu dzisiejszym Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości opublikowała Zapytanie ofertowe nr 11/2017/PO WER-PBK/ZK na  organizację i przeprowadzenie kursu zawodowego na Programistę Java kończącego się egzaminem umożliwiającym uzyskanie certyfikatu Oracle Certified Associate (Java SE Programmer) dla uczestników Projektu „Pozytywne Biuro Karier” o numerze POWR.01.02.01-22-0059/16 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 1.2.  Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz organizację usługi cateringu podczas kursu zawodowego.

Link do Zapytania ofertowego: http://gfp.com.pl/zapytanie-ofertowe-nr-112017po-wer-pbkzk-z-dnia-29-wrzesnia-2017-r/

Termin składania ofert przez Wykonawców datowany jest na 09/10/2017 r.

Informację na temat wyłonienia Wykonawcy otrzymacie Państwo odrębnym mailem.

O przewidywanym terminie rozpoczęcia Kursu, harmonogramie Kursu, miejscu realizacji Kursu itd, będę Państwa informować niezwłocznie po uzyskaniu jakichkolwiek dodatkowych informacji, drogą mailową.