Już w przyszłym tygodniu ruszają pierwsze staże dla uczestników certyfikowanego szkolenia zawodowego na manualnego testera oprogramowania. Po zdaniu egzaminu uczestnicy przejdą przez badania medycyny pracy, po czym zgłoszą się do pracodawców

W ramach projektu staż zapewniony jest dla 85% uczestników szkoleń.