Pragniesz zdobyć konkretne doświadczenie zawodowe w ciekawej i rozpoznawalnej firmie z sektora Inteligentnych Specjalizacji Pomorza?

Jeśli powyższe kryteria spełniają Twoje oczekiwania, zapraszamy do udziału w projekcie Pozytywne Biuro Karier współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej realizowanym przez Fundację Pozytywne Inicjatywy, Biuro Karier Uniwersytetu Gdańskiego oraz Gdańską Fundację Przedsiębiorczości – Starter.

Warunkiem jest, abyś była/był osobą, która:
– nie pracuje,
– nie jest zarejestrowana jako osoba bezrobotna,
– nie studiuje w trybie stacjonarnym,
– nie uczestniczy w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych.

Powyższe kryteria dotyczą momentu skierowania Cię na konkretne szkolenie zawodowe. Wcześniej odbędzie się rekrutacja oraz etap tworzenia tzw. Indywidualnego Planu Działania, w ramach którego zapewnimy Tobie doradztwo zawodowe, wspólnie określimy, jakie są Twoje oczekiwania oraz potrzeby, a także rozwiniemy Twój profil zawodowy.

Więcej informacji oraz wzory formularzy rekrutacyjnych znajdziesz w zakładce Rekrutacja.

oraz na fanpage’u Projektu:
https://www.facebook.com/PozytywneBiuroKarier/